Elektromagnesy

Cewka Fanina

Cewka Fanina

Elektromagnes EVM 24

netto: 40,00 zł / szt.
(brutto: 49,20 zł / szt.)
Elektromagnes ESB-8,6PMG 12V

Elektromagnes ESB-8,6PMG 12V

Elektromagnes ESB-8,6PMG 12V

netto: 380,00 zł / szt.
(brutto: 467,40 zł / szt.)
Elektromagnes ESB-8,6PMG 24V

Elektromagnes ESB-8,6PMG 24V

Elektromagnes ESB-8,6PMG 24V

netto: 400,00 zł
(brutto: 492,00 zł)
Stycznik 24V starter silnika elektrycznego

Stycznik 24V starter silnika elektryczne...

Stycznik 24V starter silnika elektrycznego

netto: 180,00 zł
(brutto: 221,40 zł)
SWITCH do windy

SWITCH do windy

Elektromagnes 12V Switch

netto: 200,00 zł
(brutto: 246,00 zł)
ZEPRO, Solenoid 24V ( do windy)Switch

ZEPRO, Solenoid 24V ( do windy)Switch

Elektromagnes 24V Switch

netto: 210,00 zł
(brutto: 258,30 zł)