Elektromagnesy

Elektromagnes ESB-8,6PMG 12V

Elektromagnes ESB-8,6PMG 12V

Elektromagnes ESB-8,6PMG 12V

Netto: 380,00 zł / szt.
(Brutto: 467,40 zł / szt.)
Cewka Fanina

Cewka Fanina

Elektromagnes EVM 24

Netto: 40,00 zł / szt.
(Brutto: 49,20 zł / szt.)
ZEPRO, Solenoid 24V ( do windy)Switch

ZEPRO, Solenoid 24V ( do windy)Switch

Elektromagnes 24V Switch

Netto: 210,00 zł / St.
(Brutto: 258,30 zł / St.)
SWITCH do windy

SWITCH do windy

Elektromagnes 12V Switch

Netto: 200,00 zł / St.
(Brutto: 246,00 zł / St.)
Elektromagnes ESB-8,6PMG 24V

Elektromagnes ESB-8,6PMG 24V

Elektromagnes ESB-8,6PMG 24V

Netto: 400,00 zł / St.
(Brutto: 492,00 zł / St.)
Stycznik 24V starter silnika elektrycznego

Stycznik 24V starter silnika elektryczne...

Stycznik 24V starter silnika elektrycznego

Netto: 180,00 zł / St.
(Brutto: 221,40 zł / St.)