REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU

Hydraulika siłowa, pompy hydrauliczne, uszczelnienia techniczne

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma:

Hydraulik-system W. Pawłowski 
Ul. Kostrzyńska 96
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-010-72-01

REGON:008212210
obsługa@hydromis.eu
(95) 7204-341

 

 1. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych: NETTO i BRUTTO. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe (nie licząc kategorii KOMIS PODZESPOŁÓW UŻYWANYCH)  i są objęte 12 miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep.
 

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu: 95 7204341.
 2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
 3. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego. Do rejestracji wymaga się podania adresu e-mail (loginu) oraz ustawienia hasła. Po zarejestrowaniu dla Kupującego tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia, rejestrowanie historii zamówień, itp.
 4. Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia dla niego konta poprzez jego usunięcie lub wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres: obsluga@hydromis.eu
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 6. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.
 7. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 8. Zamówienia dokonane do godziny 14:00 zwykle wysyłane są w ten sam dzień, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym.
 9. Realizacja zamówienia następuje:
  • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - w chwili otrzymania przez Sklep dodatkowego ich potwierdzenia elektronicznego (kliknięcia w odpowiedni link) lub otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia,
  • W przypadku płatności kartą, przelewem; czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 
  • Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro”

 

 1. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).
 2. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest faktura VAT lu paragon.
 

WYSYŁKA

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Inpost, DHL, UPS lub innego przewoźnika. 
 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 3. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru pośrednika:
 4. Czas dostawy - zwykle 1 dzień roboczy 
  UWAGA: w miesiącach listopad-grudzień dostawa może potrwać nawet 5 dni.
 5. Kurier - czas dostawy: do godz. 16:00 do drugiego dnia roboczego od wysyłki (na adresy prywatne dostawa nawet do godziny 19:00)
 6. Kurier z dostawą na sobotę: do godziny 16:00 w sobotę za dodatkową opłatą 12zł netto (zamówienia złożone najpóźniej w piątek do godz. 13:00)
 7. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi (paczka nie przekraczająca 25kg i długości paczki większej niz 800mm): DHL 20 zł/netto, DHL pobranie 25 zł/netto,. W innych przypadkach obsługa kontaktuje się z zamawiającym ustalając koszty transportu.
 8. W przypadku zamówienia o wartości powyżej 1000 zł (nie licząc towaru dłuższego niż 1,5m i 45kg) sklep pokrywa koszty przesyłki.
 9. Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku gdy kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia.
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, SPOSÓB ZAŁATWIENIA REKLAMACJI

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie praw konsumentów (Dz. U. z 2014 poz. 827) klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy towar zakupiony w naszym sklepie należy zwrócić niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania.
 3. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z towarem należy odesłać dołączone do niego akcesoria oraz dokumenty, w szczególności instrukcje, w tym dotyczące montażu, kartę gwarancyjną i inne podobne dokumenty. Powyższy obowiązek nie dotyczy dołączenia dowodu zakupu.
 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, Sklep dokona zwrotu ceny towaru i kosztów przesyłki niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu wedle wyboru Kupującego. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres Firmy Hydraulik-system.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Firmę Hydraulik-system, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Hydraulik-system W. Pawłowski nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 7. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w pkt. 7 powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 9. Ceny w kategorii "Maszyny budowlane i rolnicze" są cenami poglądowymi i należy sprawdzić telefonicznie bądź korespondencyjnie ich dostępność i cenę. 
 10. Okres obowiązywania rękojmi wynosi 2 lata.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych:

Hydraulik-system W. Pawłowski 
Ul. Kostrzyńska 96
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-010-72-01

 1.  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celach realizacji zamówienia.
 2. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
 3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
 4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
 5. Właściciel sklepu internetowego może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od udostępnienia za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail, chyba że w tym terminie Użytkownik złoży oświadczenie o wypowiedzeniu.
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres obsluga@hydromis.eu
 7. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

Informacje o oferowanych przez Sklep Hydraulik-system o produktach i zasadach ich nabywania udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).

 
Centrum hydrauliki siłowej - hydraulika siłowa sklep

Hydraulika siłowa, pompy hydrauliczne, uszczelnienia techniczne

Brak produktów dla wybranych kryteriów